ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 สญ.19/2561
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมแซมบ้านพักสำหรับรับรองผู้บังคับบัญชาระดับสูง จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท สไมล์ ซัพพลาย จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 1,786,655.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติ เอกสาร หลักฐาน ครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะถูกต้องและราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท สไมล์ ซัพพลาย จำกัด 1,786,655.00 บาท