ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ต.290/61
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อหมึกพิมพ์ SAMSUNG รุ่น ML - 5510ND จำนวน 40 กล่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท บุญ เทคโนโลยี จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 299,600.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารหลักฐานครบถ้วน มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท บุญ เทคโนโลยี จำกัด 299,600.00 บาท