ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ต.260/61
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อเครืีื่องพ่นหมอกควัน 5 เครื่อง และเครื่องพ่นสารเคมีแรงดันต่ำ 1 เครื่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท พินนาเคิล1999 จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 313,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารหลักฐานครบถ้วน มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท พินนาเคิล1999 จำกัด 313,000.00 บาท