ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ต.259/61
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อเครื่องตรวจวัดสารพิษและก๊าซพิษ จำนวน 1 เครื่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 150,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารหลักฐานครบถ้วน มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 150,000.00 บาท