ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 จ.39/61
ประกาศเรื่อง  
 ซ่อมทำหลังคาและฝ้าเพดานอาคาร กวก.ศวก.พร. จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 นายกรณ์พงษ์ สิมะฐิตาพงศ์
ราคาที่เสนอ  
 184,100.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารหลักฐานครบถ้วน มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 นายกรณ์พงษ์ สิมะฐิตาพงศ์ 184,100.00 บาท