ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ช.1/61
ประกาศเรื่อง  
 เช่าบริการใช้ฐานข้อมูลเครือข่ายสื่อสารสำหรับนักเรียนพยาบาลและข้าราชการ จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล
ราคาที่เสนอ  
 151,500.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารหลักฐานครบถ้วน มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล 151,500.00 บาท