ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 จ.22/61
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมทำระบบปรับแรงดันออกซิเจนของห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูงห้องรวมชนิดอยู่กับที่จุ 4 คน จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ร้าน ฐิติ เอ็นจิเนียริ่ง
ราคาที่เสนอ  
 129,844.50 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารหลักฐานครบถ้วน มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ร้าน ฐิติ เอ็นจิเนียริ่ง 129,844.50 บาท