ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 จ.11/61
ประกาศเรื่อง  
 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าด้านหน้าอาคาร กวก.ศวก.พร. จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 นายกรณ์พงษ์ สิมะฐิตาพงศ์
ราคาที่เสนอ  
 200,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารหลักฐานครบถ้วน มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 นายกรณ์พงษ์ สิมะฐิตาพงศ์ 200,000.00 บาท