ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ต.138/61
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อ GLOVE DISPOSABLE SIZE M (100s/BX) จำนวน 1,100 BOX
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ  
 104,500.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารหลักฐานครบถ้วน มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 องค์การเภสัชกรรม 104,500.00 บาท