ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ต.123/61
ประกาศเรื่อง  
 ซื้ออุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติดกัญชาในปัสสาวะ แบบSTRIP จำนวน 17,000 ชุด
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท เอ็นพีเค เอ็นเตอร์ไพร์สเทรดดิ้ง จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 204,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารหลักฐานครบถ้วน มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท เอ็นพีเค เอ็นเตอร์ไพร์สเทรดดิ้ง จำกัด 204,000.00 บาท