ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ต.188/61
ประกาศเรื่อง  
 ซื้ออุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติดยาบ้าในปัสสาวะ แบบSTRIP จำนวน 27,000 ชุด
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท เอ็นพีเค เอ็นเตอร์ไพร์สเทรดดิ้ง จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 324,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารหลักฐานครบถ้วน มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท เอ็นพีเค เอ็นเตอร์ไพร์สเทรดดิ้ง จำกัด 324,000.00 บาท