ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ต.139/61
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อ ORS (ORAL REHYDRATION SALTS) 5-10 GM จำนวน 60,000 SACK
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 โรงงานเภสัชกรรมทหาร
ราคาที่เสนอ  
 120,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารหลักฐานครบถ้วน มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 โรงงานเภสัชกรรมทหาร 120,000.00 บาท