ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ต.108/61
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อ PARACETAMOL TABLETS 500 MG 1000 S จำนวน 600 BOX
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 โรงงานเภสัชกรรมทหาร
ราคาที่เสนอ  
 130,800.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารหลักฐานครบถ้วน มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 โรงงานเภสัชกรรมทหาร 130,800.00 บาท