ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ต.73/61
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อเจลกำจัดแมลงสาบขนาด 20 g จำนวน 400 หลอด
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท พินนาเคิล 1999 จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 320,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารหลักฐานครบถ้วน มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท พินนาเคิล 1999 จำกัด 320,000.00 บาท