ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ต.72/61
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อสารเคมีกำจัดแมลงใต้ดินขนาด 1000 มล. จำนวน 112 ขวด
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท พินนาเคิล 1999 จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 224,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารหลักฐานครบถ้วน มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท พินนาเคิล 1999 จำกัด 224,000.00 บาท