ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 จ.7/61
ประกาศเรื่อง  
 จ้างทำเสื้อกีฬา จำนวน 700 ตัว
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท เสริมสุขอาภรณ์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 205,975.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารหลักฐานครบถ้วน มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท เสริมสุขอาภรณ์ จำกัด 205,975.00 บาท