ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ต.22/61
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อ Methylsalicylate cream 25-30 gm จำนวน 12700 Tube
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 โรงงานเภสัชกรรมทหาร
ราคาที่เสนอ  
 165,100.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารหลักฐานครบถ้วน มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 โรงงานเภสัชกรรมทหาร 165,100.00 บาท