ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ต.20/61
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อ Methylsalicylate ointment 450-500 gm จำนวน 650 Jar
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 โรงงานเภสัชกรรมทหาร
ราคาที่เสนอ  
 139,750.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารหลักฐานครบถ้วน มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 โรงงานเภสัชกรรมทหาร 139,750.00 บาท