ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 จ.3/61
ประกาศเรื่อง  
 จ้างทำโล่ที่ระลึกของกรมแพทย์ทหารเรือ 125 ชิ้น
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท พรีเซียส อาร์ต ดีไซน์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 242,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารหลักฐานครบถ้วน มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท พรีเซียส อาร์ต ดีไซน์ จำกัด 242,000.00 บาท