ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 สญ.15/2561
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อเวชภัณฑ์กระเป๋าพยาบาลชุดปฐมพยาบาลสนาม จำนวน 505 ชุด
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ฟีเออร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 1,459,450.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ราคาต่ำสุดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ฟีเออร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด 1,459,450.00 บาท