ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ต.6/61
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ ความจุ 23 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท เทคนิคอล วิน กรุ๊ป จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 160,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารหลักฐานครบถ้วน มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท เทคนิคอล วิน กรุ๊ป จำกัด 160,000.00 บาท