ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ต.5/61
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ(AED) จำนวน 5 เครื่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท กรุงเทพอาชีวอนามัย จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 449,400.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารหลักฐานครบถ้วน มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท กรุงเทพอาชีวอนามัย จำกัด 449,400.00 บาท