ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 80/60
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมทำห้องผู้โดยสารเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบที่ 5 (MH-60S) และ เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ แบบที่ ๑
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 372,800.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารถูกต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด 372,800.00 บาท