ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 76/60
ประกาศเรื่อง  
 จัดซื้อน้ำยาทำความสะอาด และป้องกันสนิมเครื่องยนต์อากาศยาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท โอแพน (ประเทศไทย) จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 169,500.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารถูกต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท โอแพน (ประเทศไทย) จำกัด 169,500.00 บาท