ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 68/60
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมระเบบเรดาห์ควบคุมจราจรทางอากาศ แบบปฐมภูมิ (PSR)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท เจทีซี เทคนิคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 492,200.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารถูกต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท เจทีซี เทคนิคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 492,200.00 บาท