ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 69/60
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อ Sealing Compound ซ่อมโครงสร้างอากาศยาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหยงมงคล
ราคาที่เสนอ  
 221,400.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารถูกต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด



รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหยงมงคล 221,400.00 บาท