ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 29/60
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมเครื่องยนต์เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ แบบที่ 1 (S-70B) T700-GE-401C
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท Vector Aerospace Helicopter Services Inc.
ราคาที่เสนอ  
 14,092,873.89 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารถูกต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท Vector Aerospace Helicopter Services Inc. 14,092,873.89 บาท