ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 52/60
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อม Overhual รอกกู้ภัย (Rescue Hoist Assy) ฮ.ลล.๔ (S-76B)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท อวิเอเท็ค จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 6,238,100.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารถูกต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท อวิเอเท็ค จำกัด 6,238,100.00 บาท