ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 61/60
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อ Windshield ของเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบที่ ๔ (S-76B) หมายเลข ๒๓๑๑
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 1,826,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารถูกต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด 1,826,000.00 บาท
2 บริษัท แอสตร้า เทคโนโลยี จำกัด 1,970,000.00 บาท