ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 49/60
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อเครื่องมือช่วยเดินอากาศ (Flight Management System) ฮ.ลล.๔ (S-76B) พร้อมติดตั้ง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 3,620,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารถูกต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด 3,620,000.00 บาท