ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 50/60
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อ Fire Extinguisher และ Cartridge เครื่องบินลาดตระเวน แบบที่ ๑ (DO-228)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 850,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารถูกต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด 850,000.00 บาท
2 บริษัท ริชมอนด์ จำกัด 910,400.00 บาท
3 บริษัท ไทยเอวิเอชั่น แมนเนจเม้นท์ (แทมโก้) จำกัด 911,212.00 บาท