ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 31/60
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อม RT-5000 Flexcomm II AM/FM Transceiver เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบที่ ๔ (S-76B)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 3,480,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารถูกต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด 3,480,000.00 บาท