ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 46/60
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อเอกสารเทคนิค Service Manual & Bulletins บ.ตช.๑ (T-337 H-SP)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท แอโร่ไดน์ เอวิเอชั่น เซอร์วิส จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 267,500.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารถูกต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท แอโร่ไดน์ เอวิเอชั่น เซอร์วิส จำกัด 267,500.00 บาท