ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 43/60
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อม Propeller Governor ของ บ.ลว.๑ (DO-228)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 950,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารถูกต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด 950,000.00 บาท
2 บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด 1,185,600.00 บาท