ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 3/งป.2560
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อรถควบคุมอากาศยานพร้อมเครื่องมือสื่อสาร
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท เมก้า เทคโนโลยี จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 5,740,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 ราคาต่ำสุดและตรงตามเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท เมก้า เทคโนโลยี จำกัด 5,740,000.00 บาท