ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 47/60
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อชุดไฟฟ้า 220v.3 Phase 50 Hz.
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ร้านธมนวรรณซัพพลาย
ราคาที่เสนอ  
 172,040.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารถูกต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ร้านธมนวรรณซัพพลาย 172,040.00 บาท