ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 33/60
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อม Crane ประจำโรงซ่อมอากาศยาน 2
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหยงมงคล
ราคาที่เสนอ  
 358,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารถูกต้องเป็นไปตามทีทางราชการกำหนดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหยงมงคล 358,000.00 บาท