ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 42/60
ประกาศเรื่อง  
 ซื้ออะไหล่เครื่องบินต่อต้านเรือผิวน้ำ แบบที่ 1 (F-27 MK200)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 1,706,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารถูกต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด 1,706,000.00 บาท