ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 28/60
ประกาศเรื่อง  
 จัดซื้อเครื่องทำความสะอาดชิ้นงานระบบ Ultrasonic (ตราอักษร Crest Ultrasonic Model COC1-1200.2400-SP)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ยูไนเต็ด แอโร่สเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 6,997,800.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารถูกต้องเป็นไปตามที่่ทางราชการกำหนดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ยูไนเต็ด แอโร่สเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด 6,997,800.00 บาท