ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 24/60
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อม Control Type No.CTL-92 ของเครื่องบินลาดตระเวน แบบที่ ๑ (DO-228)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ไทยเอวิเอชั่น แมนเจเม้นท์ (แทมโก้) จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 149,800.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารถูกต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ไทยเอวิเอชั่น แมนเจเม้นท์ (แทมโก้) จำกัด 149,800.00 บาท