ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 23/60
ประกาศเรื่อง  
 ซื้ออะไหล่เครื่องบินตรวจการชี้เป้า แบบที่ ๑ (T-337 H-SP) หมายเลข ๑๓๑๑
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหยงมงคล
ราคาที่เสนอ  
 486,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารถูกต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหยงมงคล 486,000.00 บาท