ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 6/60
ประกาศเรื่อง  
 ขอความเห็นชอบจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานประจำโรงงานสนับสนุนงานซ่อมอากาศยาน Manual Lathe พร้อมติดตั้ง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท เอ็มซี สตาร์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 1,365,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 ราคาต่ำสุดและเอกสารถูกต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท เอ็มซี สตาร์ จำกัด 1,365,000.00 บาท