ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 12/60
ประกาศเรื่อง  
 จ้างปรับเทียบเครื่องมือควบคุมคุณภาพอากาศยาน PLATFORM SCALE
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท เออแรนท์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 140,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารถูกต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท เออแรนท์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด 140,000.00 บาท