ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 8/60
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมบำรุงตามวงรอบระบบโซนาร์แบบชักหย่อน(Helras)RM Brake Load Measurement and RM Hydraulic Filter
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ล๊อกซเล่ย์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 2,990,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของทางราชการรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ล๊อกซเล่ย์ จำกัด 2,990,000.00 บาท