ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 10/60
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมคืนสภาพ เครื่องบินตรวจการณ์ชี้เป้า แบบที่ ๑ (T-337) หมายเลข ๑๓๑๔
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท วิช-วี จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 22,000,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารถูกต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท วิช-วี จำกัด 22,000,000.00 บาท