ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 11/60
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมบำรุงและสนับสนุนการดำรงสภาพความพร้อมบิน(Maintenance Program)ของบ.ลล.๒(EMB-135)วงรอบ96เดือน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท Enhance Aero Technic
ราคาที่เสนอ  
 49,692,489.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารถูกต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท Enhance Aero Technic 49,692,489.00 บาท