ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 4/60
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมชุดฐานล้อ เครื่องบินต่อต้านเรือผิวน้ำ แบบที่ ๑ (F-27 MK200) หมายเลข ๑๒๐๒
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 15,460,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารถูกต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด 15,460,000.00 บาท