ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 1/60
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมเครื่องยนต์หลังถอดตรวจ เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบที่ ๔ (S-76B) Engine Model PT6B-36B
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท โรยัลสกาย จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 39,980,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เสนอราคาต่ำสุด และเสนอเอกสารถูกต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท โรยัลสกาย จำกัด 39,980,000.00 บาท