ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 3/60
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมเครื่องยนต์ เฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือผิวน้ำ แบบที่ ๑ (Super lynx-300)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท Agusta Westland
ราคาที่เสนอ  
 44,206,269.24 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารถูกต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท Agusta Westland 44,206,269.24 บาท