หน้าแรกเพิ่มประกาศจัดซื้อจ้าง

ปีงบประมาณ  
 
วันที่ลงประกาศ  
   
หน่วยเทคนิค  
 
เลขที่ประกาศ  
 
ประกาศเรื่อง  
 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
 
ประเภทการจัดหา  
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง :  
ร่าง TOR  
 
TOR  
 
ประกาศจัดซื้อจ้าง  
 
ข้อมูลราคากลาง  
 
ขายแบบ :  
  ตั้งแต่วันที่  
   
เวลา  
:   นาที
ถึงวันที่  
   
เวลา  
:   นาที
ยื่นซอง :  
  ตั้งแต่วันที่  
   
เวลา  
:   นาที
ถึงวันที่  
   
เวลา  
:   นาที
เปิดซอง :  
  วันที่  
   
เวลา  
:   นาที
ถึง  
เวลา  
:   นาที
ราคากลาง :  
ประกาศราคากลาง  
  บาท เช่น 200000.00
ประกาศเมื่อวันที่  
   
รหัสผ่าน :  
Username  
 
Password  
 
     รูปแบบวันที่ : วว/ดด/ปปปป